Nieuws

Inventarisatie wachttijden reumatoloog

Inventarisatie wachttijden reumatoloog

RPV Noordoostpolder-Urk vraagt uw medewerking voor een inventarisatie over wachttijden bij de reumatoloog. Landelijk is de wachttijd voor een eerste consult bij de reumatoloog zo'n 5 weken, terwijl de Treeknorm 4 weken is. In bepaalde ziekenhuizen loopt deze wachttijd zelfs op tot 8 weken. Het Reumafonds is daarom een inventarisatie gestart om uw ervaringen met wachttijden te achterhalen.

 

RPV Noordoostpolder - Urk wil het Reumafonds graag helpen en vraagt daarom uw medewerking. U kunt de antwoorden op onderstaande vragen mailen naar rpv.noordoostpolderenurk@gmail.com.

 

1. Heeft u ervaring met lange wachttijden?

2. Om te ontdekken of er een verschil is in wachttijden per aandoening horen we graag welke reumavariant u heeft.

3. Zijn er in de regio goede alternatieven beschikbaar en zijn deze voor u bereikbaar?

4. Wordt er door de instellingen goed doorverwezen naar andere zorginstellingen?

5. Heeft u voorkeur voor een bepaalde reumatoloog en/of bepaald ziekenhuis?

6. Wat zijn volgens u mogelijke oorzaken voor de lange wachttijden?

7. Heeft u een idee wat het voornaamste knelpunt is?

8. Heeft u ervaring met wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraars?

 

Het Reumafonds wil ook graag antwoord op de volgende vragen:

9. Heeft u het idee dat er nu al aan de problematiek van de wachttijden wordt gewerkt? Zo ja, hoe?

10. Heeft u wellicht gehoord van oplossingen die ook in andere regio’s gehanteerd zouden kunnen worden?

 

11. Wat zou er volgens u moeten gebeuren om de wachttijden terug te dringen?

 

De locale reumapatiëntenverenigingen zullen de antwoorden terugkoppelen naar het Reumafonds, die hiermee de wachttijdproblematiek in kaart brengt. Het Reumafonds kijkt vervolgens wat het met de resultaten kan doen en zal hier zowel de reumapatiëntenverenigingen als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) bij betrekken. 

 

U kunt uw antwoorden mailen naar rpv.noordoostpolderenurk@gmail.com. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gepubliceerd op donderdag 12 april 2018

'We houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes'

<h1>rpvnopurk.nl sitemap:</h1> <a href="http://rpvnopurk.nl/home">home</a><br /> <a href="http://rpvnopurk.nl/informatie">Informatie</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/historie">Historie</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/verenigingsblad">Verenigingsblad</a><br /> <a href="http://rpvnopurk.nl/fotoalbums_1431_1431">Fotoalbums</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/2020">2020</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/2019">2019</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/2018">2018</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/2017">2017</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/2016">2016</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/2015">2015</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/2014_1458">2014</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/2013_1453">2013</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/album-2012">2012</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/album-2011">2011</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/album-2010">2010</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/album-2009">2009</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/album-2008">2008</a><br /> <a href="http://rpvnopurk.nl/links">Links</a><br /> <a href="http://rpvnopurk.nl/contact">Contact</a><br /> -<a href="http://rpvnopurk.nl/privacy">Privacy</a><br /> <a href="http://rpvnopurk.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="http://rpvnopurk.nl/nieuws"><b>Nieuws</b></a><br />